ម៉ាស៊ីនកិន

  • Mill Sharpener

    Mill Sharpener

    ម៉ាស៊ីនកិនម៉ៃវៃកិនស្រូវមានលក្ខណៈសាមញ្ញនិងរហ័សផ្លុំអាចមើលឃើញយ៉ាងងាយស្រួលងាយស្រួលប្រើឧបករណ៍កិនត្រឹមត្រូវក្នុងរយៈពេល ០.០១ ម។ មបំពេញតាមស្តង់ដារឧបករណ៍ថ្មីអាចកែច្នៃបានយោងតាមវត្ថុធាតុដើមផ្សេងៗកែសំរួលមុតស្រួចនៃចុងម៉ាស៊ីនកិនកែលម្អ ជីវិតនិងប្រសិទ្ធភាពកាត់។

  • Drill Sharpener

    ខួង Sharpener

    ម៉ាស៊ីនខួងម៉ីវូធ្វើឱ្យសមយុទ្ធកាន់តែច្បាស់និងរហ័ស។ បច្ចុប្បន្ន MeiWha ផ្តល់ជូននូវម៉ាស៊ីនខួងពីរ។