ឧបករណ៍ខួង

 • HSS Drill

  សមយុទ្ធអេសអេស

  ●គោលបំណងខួងសំណង់ហ្គ្រេន
  ill ខួងរចនាប័ទ្មជេបប៊ឺរ
  Type ខ្លុយ TypeSpiral
  ●ដៃរបស់ CutRight
  ●ដៃរបស់ SpiralRight
  ● MaterialHSS
  ●ចំនុចមុំ ១១៨ អង្សារ
  ●រចនាប័ទ្មចំនុច
  ●ផ្ទៃលក្ខណះសាឌីមអុកស៊ីដ

 • Alloy Drill

  ខួងអាលុយមីញ៉ូម

  ●គោលបំណងខួងសំណង់ហ្គ្រេន
  ill ខួងរចនាប័ទ្មជេបប៊ឺរ
  Type ខ្លុយ TypeSpiral
  ●ដៃរបស់ CutRight
  ●ដៃរបស់ SpiralRight
  ● MaterialHSS
  ●ចំនុចមុំ ១១៨ អង្សារ
  ●រចនាប័ទ្មចំនុច
  ●ផ្ទៃលក្ខណះសាឌីមអុកស៊ីដ